Terma dan syarat untuk memohon Visa ETA Australia

Sebelum anda membuat keputusan untuk memohon Visa ETA Australia, pastikan anda sudah menyemak terma dan syarat seperti berikut:

  • Pemohon tidak boleh mempunyai sebarang rekod jenayah semasa memohon melalui Whatsapp
  • Tiada bayaran balik (refund) untuk permohonan visa ETA yang ditolak atau visa yang sedia ada.
  • Maklumat yang dikongsi adalah rahsia dan tidak ada keadaan yang boleh membenarkan pengedaran atau penjualannya.

Perkongsian maklumat peribadi membenarkan www.visa-australia.my menggunakan dan menyimpan maklumat itu untuk tujuan permohonan visa ETA Australia sahaja.

  • Kelewatan dan Rujukan: Sesetengah permohonan visa ETA memerlukan rujukan kepada pihak berkuasa Australia dan mereka mungkin memerlukan masa tunggu tambahan.

Sometimes, a referred application requires additional personal information that is sent to the immigration department.

  • Rujukan dan penolakan: Laman web ini hanya memproses visa ETA Australia . Kami tidak bertanggungjawab untuk memberikan sebarang nasihat mengenai tindakan semasa atau masa hadapan yang diambil apabila permohonan visa ETA ditolak.

Bayaran yang dibayar hanya meliputi pemprosesan visa ETA, tetapi bukan sebarang perkhidmatan tambahan atau rayuan.

Peringatan: yuran permohonan tidak boleh dikembalikan walaupun permohonan tidak diterima.

  • Ia mengambil masa sehingga 6 jam untuk memproses permohonan visa ETA anda. Jika permohonan sudahpun dibuat dan terdapat pengenalpastian bahawa and sudahpun mempunyai visa ETA, yuran yang dibayar tidak dapat dikembalikan.
Close Menu