POLISI BAYARAN BALIK (REFUND)

Sebelum membuat permohonan untuk visa ETA Australia, pemohon harus menyemak dasar pembayaran semula yang berikut:

   Penglibatan perkhidmatan laman web kami bermula apabila laman sesawang ini menerima pembayaran daripada pelanggan. Ciri kepakaran profesional turut termaktub dalam perkhidmatan kami.

Anda tidak boleh mengembalikan perkhidmatan yang telah disediakan oleh laman web kepada anda tanpa mengira sama ada anda telah mengubah fikiran anda atau anda tidak lagi memerlukan perkhidmatan kami.

    Jika Jabatan Imigresen dan Perlindungan Sempadan (DIBP) menolak kebenaran perjalanan anda, maka anda tidak akan berhak mendapatkan pengembalian penuh.

    www.visa-australia.my / ETA Visa Services (002923277-V)  merupakan sebuah syarikat swasta dan bukan sebahagian daripada mana-mana kerajaan. Kami tidak memegang sebarang kuasa untuk mengeluarkan apa-apa jenis visa dan peranan kami adalah untuk menawarkan bantuan untuk mendapatkan visa ETA Australia. Segala keputusan akhir mengenai permohonan visa ETA Australia anda adalah mandat tunggal Jabatan Imigrasi dan Perlindungan Sempadan (DIBP).

Close Menu